Bilgi Güvenliği Politikamız

İdea Teknoloji Çözümleri Bilgi Güvenliği Politikası

İdea Teknoloji’nin her bireyi, görevi ve konumu ne olursa olsun, üretim, geliştirme, uyarlama, destek ve hizmet sunumu süreçlerindeki rolünü, aşağıdaki yol gösterici ilkeler çerçevesinde yerine getirir:

  • Çalışanlarıyla bilinçlendirme programları düzenler.
  • Sistemin sürekliliğini sağlamak için, gerektiğinde tedarikçileri, müşterileri ve iş ortaklarıyla ortak projeler yürütür.
  • İş yaptığı ülkelerin ilgili bütün yasalarına uyar.