BİZ SİZİ ARAYALIM

Formu doldurun, ürünle ilgili sizi bilgilendirelim.

VisionPlus VerDE

Sorunsuz Vergi Denetimi İçin VerDE

e-Defterinize Teknik Uyum Kontrolü yetmez

VerDE, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmadan veya vergi incelemesi öncesi, şirketlerin e-Defterlerini kendilerinin denetlemesine olanak sağlayan bir uygulamadır.

Bu çözüm sayesinde kullanıcılar, e-Defterlerini tek bir tuşla, otomatik olarak, dakikalar içerisinde denetleyebilirler.

Böylelikle şirketler, e-Defter beratlarının alınmasından önce veya herhangi bir vergi incelemesi öncesi e-Defterlerindeki hata ve eksikleri tespit edip, düzeltme imkanına sahip olabilirler.

E-Defterleri vergisel, muhasebesel ve tabii teknik kurallara uyumluluk başlıkları altında denetleyen VerDE sayesinde firmalar, e-Defterlerindeki hata ve eksiklerden kaynaklı olası ceza ve ilave vergilerin önüne geçmiş olurlar.

Form doldurup ürünle ilgili daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Mikro siteyi incelemek için tıklayınız.
Mevzuat çözüm ortağımız Lebib Yalkın web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

VerDE'nin Amacı

e-Defter tutmak zorunda olan mükellefler defterlerini aylık olarak tutup takip eden 3 üncü ayın sonuna kadar e-defter beratlarını GİB’e onaylatmak zorundadırlar.

Kağıt defter tutan işletmeler genellikle defterleri yıl kapandıktan sonra kağıda bastırmakta, bu arada muhasebe kayıtlarında bir değişiklik yapmaları gerektiğinde, defterleri kağıda bastırmadan önce her türlü değişikliği yapabilmekteydiler.

Ancak, e-Defter uygulaması yürürlüğe girdikten sonra bu durum ortadan kalktı. Artık GİB’e onaylatılan ve berat almış olan e-Defterlerde sonradan bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Bu durum e-Defterlerin oluşturulmasında mükellefleri ve muhasebecileri daha dikkatli olmaya sevk etmektedir. Dolayısıyla e-Defter oluşturmadan önce defterlerin VerDE ile hem vergi hem muhasebe hem de teknik denetimden geçirilmesi kritik önem arz eder hale gelmiştir.

VerDE'nin Denetim firmalarınca kullanımı

e-Defter müşterisi olan yeminli mali müşavirler (YMM), mali müşavirler ve diğer denetçiler müşterilerinin e-Defterlerini incelemeye başlamadan önce VerDE ile bir ön denetimden geçirip defter üzerindeki hataları, eksiklikleri ve yanlışlıkları tespit ederek emek ve zamandan tasarruf edebilirler. VerDE, denetçiye riskli noktaları ilgili mevzuat hükümlerini göstererek raporlamaktadır. Ayrıca anlık üretilen finansal analiz durum araçları ile firmanın ekonomik ve mali profili hakkında etraflı bir fikir edinmelerine imkan sağlar.

VerDE’nin kapsamı

Vergi mevzuatı, Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğleri ve e-Defter Teknik Kılavuzları çerçevesinde hazırlanan VerDE mükelleflerin e-Defterleri üzerinde asgari denetimleri elektronik ortamda yapmakta ve bir ön denetim raporu hazırlamaktadır.

VerDE’nin yaptığı denetimlerin kapsamı şu şekildedir:

 • Vergi mevzuatına uyulup uyulmadığı,
 • Muhasebe kurallarına uyulup uyulmadığı,
 • Vergi istisnalarından yararlanılıp yararlanılmadığı,
 • Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan sermaye ve kar dağıtımı ile ilgili zorunlulukların yerine getirilip getirilmediği,
 • e-Defter teknik kılavuzlarında yer alan ve e-defter uyumlu yazılımlarının kontrol edemediği teknik analizler,
 • Hesaplar arasında tutarlılık testleri,
 • Analitik hesaplamalar,
 • Hesaplar arası işleyişler,

VerDE ayrıca, her bir hata maddesine ilişkin olarak “uyarı” maddeleri ile kullanıcıları nerede ve ne tür hatalar yaptıkları konusunda ikaz etmekte ve hatanın sebebini ilgili mevzuat ve/veya Tek Düzen Hesap Planı ışığında belirtmektedir.

VerDE’nin kontrol maddeleri hem yasal güncellemelere hem de kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre sürekli güncellenmekte ve zenginleştirilmektedir.

Finansal Durum Analizi Araçları

VerDE e-Defter verisini baz alarak oluşturduğu mizan, bilanço ve gelir tablosu üzerinden işletmenin her türlü ekonomik ve mali analizlerini grafiksel olarak çok açık ve sade arayüzlerle raporlamaktadır.

VerDE’yi kimler kullanabilir?

VerDE, sadece İdea Teknoloji Çözümleri’den e-Defter hizmeti alınan müşteriler tarafından değil, e-Defter uygulamasına geçmiş olan bütün şirketler tarafından kolaylıkla kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca, yeminli mali müşavirler ve mali müşavirler başta olmak üzere, bütün denetim şirketleri için VerDE hayat kurtarıcı olarak tasarlanmıştır.

Entegrasyon yetenekleri

Platform bağımsız olarak XBRL formatındaki e-Defter verileri yüklenerek raporlama yapılabilir. Web tabanlı olan VisionPlus VerDE ile kullanıcı bilgisayarına herhangi bir uygulama yüklenmesine gerek yoktur. PC, tablet veya telefon üzerinde raporlar görüntülenebilmektedir. İki adımlı güvenlik kontrol ve doğrulama ile raporlara ve defterlere güvenli şekilde erişim sağlanabilmektedir.

Rapor arşivleme ve sorgulama

VerDE tarafından oluşturulan raporları kullanıcı isterse raporlayabilir ve istediği zaman geri çağırarak sorgulama yapabilir.

VerDE’nin özellikleri

 • Bütün e-Defter yazılımları ile uyumludur.
 • Aylık olarak çalıştırılır.
 • E-Defter üretilmeden önce veya sonra çalıştırılabilir.
 • Tek tuşla ve otomatik çalıştırılır.
 • Birçok veriyi görsel bir şekilde kullanıcıya sunmaktadır. İsterseniz sürükle-bırak teknolojisi ile kendi raporlarınızı kendiniz oluşturabilrisiniz.
 • Üretilen rapor ve analiz sonuçları çoğu zaman bir uzmana ihtiyaç duymayacak derecede açık, anlaşılır ve kolayca yorumlanabilir niteliktedir.

Raporun çalıştırılması

Verinin büyüklüğüne göre değişmekle beraber e-Defter üzerinden bir denetim raporu ile ilgili döneme ait mizan, bilanço, gelir tablosu ve finansal durum analiz grafiklerinin oluşturulması tek tıkla ve oldukça kısa bir sürede oluşturulmaktadır.