Başarı Hikayeleri

 • Abdi İbrahim

  Abdi İbrahim

  Abdi İbrahim, 1912 yılında küçük bir eczane laboratuarı olarak kurulmuştur. Güçlü vizyonu, dinamik yapısı ve çağdaş bakış açısıyla, 2003 yılından bu yana, ciro ve toplam kutu satışında Türkiye ilaç sektörünün lideri olan Abdi İbrahim, 3.400’e yakın nitelikli insan gücüyle, sektördeki en yüksek istihdamı yaratan ve en geniş satış-pazarlama kadrosuna sahip olan şirkettir.

  Proje Tanımı

  Sağlık Bakanlığı, sahte ilaç ve kupürlere karşı, dünyada ilk kez uygulanacak olan "karekod" uygulamasını başlatmıştır. Ürünlerin ve taşıma ambalajlarının üzerinde "Karekod" kullanılması, Türkiye’de 2010 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Abdi İbrahim, Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen "İlaç Takip Sistemi" için VisionPlus Pharma çözümünü kullanma kararı almıştır.

  Proje Kapsamı ve Sağlanan Faydalar

  • VisionPlus Pharma, Abdi İbrahim’in ERP sistemi olan SAP ile tam entegre hale getirilmiştir.
  • Karekodların üretilmesi, üretim ortamında basılması, karekod verilerinin saklanması, ERP sistemi, operasyonel sistemler ile entegrasyonu ve Sağlık Bakanlığı'na veri aktarımları, VisionPlus Pharma uygulaması üzerinden sağlanmaktadır.
  • Sistemin, ERP sisteminden bağımsız çalışması, bir bütün olması, verilerin tek noktada üretililerek yönetilmesi, işletim ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmaktadır.

  Tamamlayıcı Servisler

  • VisionPlus Pharma çözümü, Oracle Enterprise Edition veritabanı üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca, kullanılan Oracle Real Application Cluster (RAC) opsiyonu ile sistemin yüksek sürekliliği garanti altına alınmaktadır.
  • İş süreclerinde minimum değişiklik ile İlaç Takip Sistemi gerekliliklerinin sağlanması, etiketleme operasyonlarının merkezi olarak elektronik ortamda yönetilmesi, etiket üzerinde basılacak Lot tarihi EAN barkod gibi bilgilerin ERP sisteminden otomatik olarak akması gerçekleştirilmiştir.
  • VisionPlus Pharma uygulamasının kullanıldığı süreçlerin kritik önemi nedeniyle, 7/24 sistem izleme hizmeti sunulmaktadır.
  • VisionPlus Pharma ile ilgili kullanıcı desteği hizmetleri, İdea Teknoloji Servis Masası tarafından sağlanmaktadır.
  • İlaç Takip Sistemi’nde Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen değişiklikler, VisionPlus Pharma bakım hizmeti kapsamında uygulamaya dahil edilmektedir.

  Pdf dökümanını indirmek için tıklayınız

 • Eczacıbaşı - Baxter

  Eczacıbaşı-Baxter - İlaç Takip Sistemi

  Eczacıbaşı - Baxter Hastane Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş., insanların sağlık standartlarını yükseltmek amacı doğrultusunda, kritik hastalıkların tedavisi için dünya standartlarına uygun kalitede ürün ve hizmet sunan bir şirkettir.

  Baxter, 27 ülkede 64 üretim tesisi bulunan, 110'dan fazla ülkede faaliyet gösteren, 46 bin 500 çalışanı olan, dünya serum pazarının yüzde 25'ini, Amerika serum pazarının yüzde 50'sini elinde bulunduran bir firmadır. Türkiye'de 130 çeşit ürünün üretimini gerçekleştiren Eczacıbaşı- Baxter, ürün portföyünün genişliği açısından Baxter'ın dünyadaki 64 üretim tesisi içinde tek olma özelliğini de taşımaktadır.

  Proje Tanımı

  Sağlık Bakanlığı, sahte ilaç ve kupürlere karşı büyük bir adım atarak, dünyada ilk kez uygulanacak olan "karekod" uygulamasını başlatmıştır. ABD ve Avrupa'daki birçok ülkenin bile beklettiği uygulamayı 2010'un ilk gününden itibaren hayata geçiren Türkiye, ürünlerin ve taşıma ambalajlarının üzerine "karekod" konulmasını zorunlu hale getirmiştir.

  Eczacıbaşı-Baxter , Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen "İlaç Takip Sistemi" için VisionPlus Pharma çözümünü kullanma kararı almıştır.

  Proje Kapsamı ve Sağlanan Faydalar

  • VisionPlus Pharma, Eczacıbaşı-Baxter'ın ERP sistemi olan JD Edwards ile tam entegre hale getirilmiştir.
  • Karekod’ların üretilmesi, üretim ortamında basılması, Karekod verilerinin saklanması, ERP ve operasyonel sistemler ile entegrasyon ve Sağlık Bakanlığı'na veri aktarımları VisionPlus Pharma uygulaması üzerinden sağlanmaktadır.
  • Sistemin ERP sisteminden bağımsız çalışması, verilerin tek noktada üretilerek yönetilmesi ve sistemin bir bütün olması için işletimini ve yönetimini kolaylaştırmaktadır.
  • Basılan Karekod’lar Sağlık Bakanlığı'na sorunsuz şekilde aktarılmaktadır.
  • VisionPlus Pharma İlaç Takip Sistemi çerçevesinde, üretimden, satış ve tüketim noktasına kadar olan süreç bir bütün olarak ele alınmaktadır. Aynı şekilde Eczacıbaşı- Baxter'ın iç süreç ve sistemlerinin bütünlüğünün korunmasını da sağlamıştır.

  Tamamlayıcı Servisler

  • VisionPlus Pharma çözümü, Oracle Enterprise Edition'ın hem yüksek ölçeklenebilir yeteneği, hem de istenildiğinde kullanılabilen ve bu projede de ihtiyaç olabilceği düşünülen Real Application Cluster(RAC), Data guard, Partitioning, Database Vault gibi opsiyonları nedeniyle tercih edilmiştir.
  • VisionPlus Pharma çözümünün kurulumu, yerinde destek ve bakım hizmetleri, İdea Teknoloji Çözümleri ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.
  • İş süreclerinde minimum değişiklik ile ITS gerekliliklerinin sağlanması, etiketleme operasyonlarının merkezi olarak elektronik ortamda yönetilmesi, etiket üzerinde basılacak Lot tarihi, EAN barkod gibi bilgilerin ERP sisteminden otomatik olarak akması gerçekleştirilmiştir.
  • Yazılım bakım-destek anlaşması kapsamında, sistemin seçilen servis seviyesi dahilinde bakımı, desteği, dış kaynak kullanımı hizmeti, veritabanı yönetimi ve yeni fonksiyon geliştirme hizmeti sunulmaktadır.

  Pdf dökümanını indirmek için tıklayınız

 • GlaxoSmithKline

  GlaxoSmithKline Hakkında

  İnsanların daha aktif bir hayat sürmelerini, kendilerini daha iyi hissetmelerini, daha uzun yaşamalarını sağlamak ve insan yaşamının kalitesini yükseltmeyi misyon edinen GSK, bu prensipten hareketle dünyadaki milyonlarca insana yardımcı olacak yeni ilaçlar ve ürünler geliştirmektedir.

  100 ülkede, 96.500’den fazla çalışanı istihdam eden GSK, her yıl yaklaşık dört milyar paket ilaç ve sağlık bakım ürünü üretmektedir.

  Proje Tanımı

  İlaç Takip Sistemi, tüm dünyada uygulanan Takip ve İzleme sisteminin ilaç sektörüne uyarlanmış şeklidir. Bu sistemle birlikte ürünlerin tedarik ve dağıtım süreçlerinde bulunduğu konumu belirlemek mümkün olmaktadır. Elektronik ürün kodu teknolojisi sayesinde, ürünlerin yani ilaçların, üretim veya ithalatından itibaren tedarik zincirinde gerçekleştirdiği her hareketi izlemek mümkündür. Buna göre her bir ilaç kutusunun üzerine basılan karekodlar sayesinde ürünün giriş ve çıkışı raporlanarak, ürünün son görüldüğü konum, zaman ve durum kaydedilir ve gerçek zamanlı bir veri tabanında saklanmaktadır.

  GSK, Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen "İlaç Takip Sistemi" için VisionPlus Pharma çözümünü kullanma kararı almıştır.

  Proje Kapsamı ve Sağlanan Faydalar

  • Üretici firmalardan gelen karekod bilgilerinin saklanması ve operasyonel sistemler ile entegrasyonu sağlanmıştır.
  • Verilerin tek noktada üretilerek merkezi olarak yönetilmesi, ürünlerin tedarik ve dağıtım süreçlerinin izlenibilir hale gelmesi, GSK’nın işletim ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmaktadır.
  • Basılan karekodlar, Sağlık Bakanlığı’na sorunsuz şekilde aktarılmaktadır.
  • VisionPlus Pharma İlaç Takip Sistemi çerçevesinde, üretimden, satış ve tüketim noktasına kadar olan süreç bir bütün olarak ele alınmaktadır. Aynı şekilde GSK’nın iç süreç ve sistemlerinin bütünlüğünün korunmasını da sağlamıştır.

  Tamamlayıcı Servisler

  • Üretici firmalar ile yapılan entegrasyon sonucunda üretilen karekod verilerinin saklanması, operasyonel sistemler ile entegrasyonu ve Sağlık Bakanlığı'na veri aktarımları VisionPlus Pharma uygulaması üzerinden sağlanmaktadır.
  • İlaç Takip Sistemi’nde Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen değişiklikler, VisionPlus Pharma bakım hizmeti kapsamında uygulamaya dahil edilmektedir.
  • Yazılım bakım-destek anlaşması kapsamında, sistemin seçilen servis seviyesi dahilinde bakımı, desteği, dış kaynak kullanımı hizmeti, veritabanı yönetimi ve yeni fonksiyon geliştirme hizmeti sunulmaktadır.