Projelerimiz

Proje Adı
Genius Striptest Genetik Analiz Sistemi
Mobil Raporlama Platformu
jMobilVeri: Platform Bağımsız Mobil Veri Erişim Çatısı
Immerse: Bellek İçi Veri Tabanı Raporlama Sistemleri
IdeaCube
VisionPlus Android
LineReport
VisionPlus Dashboard
VisionPlus Pharma
SahaGucu
VisionPlus e-Fatura
VisionPlus SaaS
VisionPlus P&L
Today: Tekrar Optimizasyon Yöntemi ile Dağıtım ve Tedarik Zinciri Yönetimi
VisionFetch: Görüntü İşleme Tabanlı Veri Toplama Platformu
EggSort: Kümes Hayvanlarında Erken Evre Yumurta Sınıflandırma
Diarist: E-Belge İşleme ve Yazdırma Donanım Platformu
TeraFemto: 5G Mobil İletişim Ağları İçin TeraHertz Femtocell
Veri Madenciliği Çözümleri ile Satış Dağıtımı Öngörü Sistemi
Uzaysal Korelasyon Çizelgelemesi ile Yazılım Tabanlı Rota Yönetimi ve Eniyilemesi
VisionPlus e-Fatura Özel Entegrasyon
Eldora: Elektronik Doküman Arşivleme Platformu
VisionPlus QMS
VisionPlus Collaboration
VisionPlus e-Fatura Mesh Altyapı Projesi
Workflow Visualization
Elicit