Kalite Politikamız

İdea Teknoloji Çözümleri Kalite Politikası

İdea Teknoloji Çözümleri için kalite, ürün geliştirme, çözüm, uygulama ve destek hizmetlerinin her aşamasında, kötünün karşısında iyi ve hatasız olanı, iyinin karşısında daha iyiyi, daha iyinin karşısında mükemmeli seçmektir.

Vizyonu, ihtiyaç ortaya çıkmadan ihtiyacı cevaplamaya hazır, yani “bir adım önde” olmaktır.

İdea Teknoloji, tüm proseslerde, riskleri tanımlamak üzere kanıt esaslı karar alma ilkesine göre bilgi toplar, risk analizi yapar, riskleri değerlendirir, büyüklüğüne karar verir ve derecelendirir. Dönemsel olarak değerlendirmeyi gözden geçirir, yeniler. Şirketin tümünde risk temelli düşünmenin yerleşmesi için gerekli bilgilendirme ve geliştirme çalışmalarını planlar ve uygular.

İdea Teknoloji’nin her bireyi, görevi ve konumu ne olursa olsun, üretim, geliştirme, uyarlama, destek ve hizmet sunumu süreçlerindeki rolünü, aşağıdaki yol gösterici ilkeler çerçevesinde yerine getirir.

  • Görevini, doğaya, fiziksel ve görsel çevreye saygı göstererek,
  • Ülke çıkarlarını ve ekonomisini, israftan kaçınma pratiklerini gözeterek, insan kaynaklarını kucaklayan evrensel değerlerin bilincinde, küresel standartlar, yasalar ve şirket vizyonuyla uyum içinde gerçekleştirir.
  • Müşteri değerlerinin ve iş önceliklerinin farkındadır.
  • Müşteriye ait verilerin ve bilginin değerini bilerek hareket eder.
  • Müşterilerin, öncelikle bugünkü ihtiyaçlarını cevaplarken, gelecekteki ihtiyaçlarını gözler, değerlendirir ve hesaba katar.
  • Ürünlerin, çözümlerin ve hizmetlerin faydasını sorgular.
  • Doğru bilgiye ulaşmayı ve tecrübeden yararlanmayı hedefler.
  • Edinilen bilgi ve kazanılan deneyimi, iş arkadaşlarının, takımının ve şirketin geleceğine aktarmak için tanımlanmış prosedürleri uygular.