BİZ SİZİ ARAYALIM

Formu doldurun, ürünle ilgili sizi bilgilendirelim.

VisionPlus e-Defter

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanunu'na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütününü ifade etmektedir.

VisionPlus e-Defter, tüm muhasebe programları ile çalışabilen, Türkiye'nin ilk platform bağımsız e-defter uygulamasıdır.

 • Müşteri Görüşleri

  Pak Gıda

  GİB tarafından onaylanan ilk e-Fatura özel entegratörü olması  İdea Teknoloji Çözümleri’ni tercih etmemizde önemli bir etken. Yapılan toplantılarda sergiledikleri profesyonel yaklaşımları da tercihimiz üzerinde etkili oldu. Yetkin teknik ekipleri, dokümantasyon desteği ve gerektiğinde yapılan karşılıklı toplantılarla kolay geçiş bir süreci yaşandı. Sunulan sistem kullanıcı dostu ve kolay kullanıma sahip. Sorularımıza hızlı bir şekilde yanıt alıyoruz. İhtiyaç durumunda çok kısa sürede destek alabiliyoruz. İdea Teknoloji Çözümleri’nin VisionPlus e-Fatura ve e-Defter uygulamasından oldukça memnunuz. Diğer kurumlara her zaman öneririz.

  Engin Doğan

  Muhasebe Yöneticisi

  TÜMÜ
 • Müşteri Görüşleri

  Kale Nobel

  Karar sürecinde görüştüğümüz diğer entegratörler arasında en ciddi ve kurumsalı İdea Teknoloji Çözümleri idi. e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçişte herhangi bir sorun yaşamadık. Sundukları sistemin kullanımı son derece kolay ve pratik. e-Fatura ve e-Defter konusunda özel entegratör arayışında olan kurumlara İdea Teknoloji Çözümleri’nin VisionPlus sistemini öneririm.

  H.Gültekin Acuner

  Muhasebe Müdürü

  TÜMÜ
VisionPlus E-Defter Çözümü Teknik Özellikleri Nelerdir?
 • Platform Bağımsız e-Defter

  VisionPlus e-Defter ile e-Defter oluşturmak, muhasebe işlemlerine ilave bir iş yükü getirmemektedir.

  e-Defterler aylık olarak oluşturulmakla beraber ilgili defterin ait olduğu ayı takip eden üçüncü ayın sonuna kadar defter ve berat oluşturma süreçleri tamamlanmalıdır.

  VisionPlus e-Defter tarafından yapılabilen işlemler;

  Yevmiye kayıtları XBRL formatına çevrilir.
  e-Defter teknik kontrolleri yapılır.
  e-Defter mali mühür ile imzalanır.
  e-Defter beratı oluşturulur.
  e-Defter imza değeri e-Defter beratına eklenir.
  e-Defter beratı imzalanır.
  e-Defter beratı teknik kontrolleri yapılır.
  e-Defter beratı, GİB e-Defter uygulamasına yüklenir.
  GİB tarafından imzalanmış e-Defter beratı indirilir.
  e-Defter beratı tekrar teknik kontrollerden geçirilir.
  e-Defter ve ilgili beratı yasal süresinde saklanmak üzere arşiv dizinine koyulur.  Şema İçin Tıklayın

 • Entegrasyon Yetenekleri

  VisionPlus e-Defter, Gelir İdearesi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak, vergi mükellefi firmaların yevmiye
  defterleri ve defter-i kebirlerini XBRL
  formatında e-Defter’e dönüştüren, sonrasında bu defterlerin özeti olan E-Defter beratını üreten, bu berat dosyasını elektronik mali mühürle imzalayıp GİB onayına göndermeye olanak sağlayan ve tüm çıktıları arşivleme seçeneği sunan yazılımsal mimaridir.

  VisionPlus e-Defter entegrasyonu için Excel, CSV ya da XML formatında dosya kullanılmaktadır.

  E-Defter oluştuma modülüne VisionPlus e-Fatura uygulaması üzerinden erişilmektedir. e-Defter oluşturma ve imzalama işlemleri yapmak isteyen kullanıcı, “e-Defter Üret” menüsü ile açılan Java arayüzünde işlemlerini gerçekleştirirken, var olan defterin ikincil kopyasının İdea Teknoloji Çözümleri tarafından muhafaza edilmesini isterse, “Arşiv Oluştur” menüsü ile istediği klasörleri yükleyebilmektedir.

  e-Defter üretimi ve imzalamada kullanılan Java arayüzü tamamen istemci (Client) üzerinde operasyonlarını yürütecek olup, sadece sistem mesajlarının saklanması amacı ile İdea Teknoloji Çözümleri sunucularıyla haberleşmektedir.

 • Mali Mühür ve Zaman Damgası

  VisionPlus e-Defter Uygulaması’na, elektronik mali mühür ile giriş yapan kullanıcı, sertifika bilgileri ile yevmiye defteri ve defteri kebirin herbir parçasını tek tek imzalamak yerine, daha önce geçici lokasyona kaydedilmiş tüm defter türlerini bir döngü içinde topluca imzalar ve belirlediği bir dosya sistemine kaydeder. e-Defter dosyalarının imzalanma aşamasından sonra e-Defter imza içeriği kulanılarak e-Berat dosyaları otomatik olarak oluşturulur. E-Berat dosyaları, elektronik mali mühür ile imzalanır ve zaman damgaları eklenir. e-Berat dosyalarına zaman damgası eklenmesi, VisionPlus e-Defter Uygulaması'nın standart özelliğidir.

  İmzalı dokümanlar üzerinde uygunluk kontrolu yapılır ve tüm işlemler başarıyla tamamlandığında doküman, ilgili dosya sistemine taşınır.

  Özetle mali mühür ve zaman damgası kullanımı;

  e-Defterler topluca imzalanır,
  İmzalı e-Defter içeriklerine göre e-Berat dosyaları üretilir,
  e-Berat dosyaları imzalanır ve zaman damgaları eklenir,
  e-Defter ve Berat dosyalarının şematron kontrolleri yapılır,
  Tüm imzalı veriler mükellefin belirttiği adrese zip formatında sıkıştırılarak kopyalanır,
  Tüm imzalı veriler XML formatında lokal dosya sisteminin e-Defter dizini altına {YIL} / {AY} / {DEFTER TİPİ} kırılımına uygun olarak arşivlenir,
  Son olarak, geçici lokasyondaki tüm veriler silinir.  Şema İçin Tıklayın
 • e-Defter Arşiv Sorgulama

  Kullanıcı, aşağıdaki alanlarda sorgulama yaparak defter arşivini indirmeden tüm kayıt detaylarına ulaşabilir.

  *Defter mali dönemi

  Muhasebe fiş numarası

  *Hesap Kodu

  Tarih

  *Yevmiye madde numarası

 • XBRL Dönüşümü

  Kılavuzlar ile oluşturulacak defterlerin sıkıştırılmış haline maksimum 200 MB boyut sınırı getirilmiştir. Bu nedenle XBRL format çevirme işlemi öncesinde boyut tahmini işleminin yapılması gerekmektedir. Excel, CSV ya da XML formatında gönderilen verinin belirtilen boyutu geçmemesi için tarih sırasına göre birden fazla XBRL çıktı üretilebilecektir.

  Çıktıların boyutlandırılmasında, her bir kayıt girdisi için ortalama bir boyut hesabı tahminlemesi ile başlayarak, ortalama boyut üst sınıra ulaşıncaya kadar Excel, CSV ve XML girdilerinden satır okunur, maksimum boyuta ulaşıldığı takdirde bir sonraki kayıt girdisi için yeni dosya açılır. Bu şekilde müşteriden gelen tek doküman birden fazla parçaya bölünmüş olacaktır.

 • e-Defter Arşivleme

  Arşivleme işlemi öncesinde, eğer defter imzalama operasyonları başarılı bir şekilde sonlandırılmışsa VisionPlus e-Defter uygulaması İdea Teknoloji Çözümleri sunucularına XML formatında bir meta-data iletimi yapar. Bu meta-data (yardımcı veri), arşivlenmesi beklenen defter parçalarına ait dönem bilgisini, dönem sonu kapanışının gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilgisini, arşivlenmesi için sunucunun beklemesi gereken e-Defter ve berat parçalarının isimleri ve kapsadıkları tarih bilgilerini içerir.

  e-Defter ve GİB onaylı dosyaları, e-Defter arşiv sistemine yüklenmek istendiğinde, bu dosyalar, arşiv modülündeki meta datanın belirtmiş olduğu beklenen dosyalar ile karşılaştırılarak kullanıcının hata yapması engellenir. Yüklenen arşiv dosyaları işleme alınmadan önce son kez doğruluk kontrollerinden geçirilir ve güvenli şekilde arşive alma tamamlanmadan bir sonraki döneme geçiş engellenir.

  Var olan takvim dönemiyle ilgili, aynı isimde yüklü olan ya da daha önce e-Defter yüklemesi yapılmış tarih aralığına ait bir dosya tekrar yüklenmek istenirse, ilgili takvime ait dönem kapanışı yapılıp yapılmadığı bilgisine göre kullanıcıya işlem izni verilir.

  VisionPlus e-Defter uygulamasını kullanan mükellefler, arşivlerine, 10 yıl süre ile yetkileri dahilinde, diledikleri zaman diledikleri yerden güvenli bir biçimde erişebilirler.