BİZ SİZİ ARAYALIM

Formu doldurun, ürünle ilgili sizi bilgilendirelim.

VisionPlus e-İrsaliye

İdea Teknoloji Çözümleri A.Ş. tarafından geliştirilmiş, Türkiye’nin ilk e-İrsaliye çözümlerinden biridir. e-İrsaliye kullanan firmalar için, mevzuatın tüm gereklerini yerine getiren ve değişikliklere paralel olarak sürekli geliştirilen bir servistir. Firmaların operasyonel etkinliğine büyük katkıları olan fonksiyonları ve faydaları beraberinde getirir.

Firmanızın ERP sistemiyle VisionPlus e-İrsaliye arasında entegrasyon yöntemiyle, VisionPlus e-İrsaliye uygulama fonksiyonlarını mevcut ERP sisteminizden kullanabilir, VisionPlus e-İrsaliye portalının e-İrsaliye oluşturma, görüntüleme, belli kriterlere göre sorgulama ve raporlama olanaklarından yararlanabilirsiniz.

e-İrsaliye

e-İrsaliye, Vergi Usul Kanunu gereği kağıt irsaliyede yer alacak bilgileri içeren belgenin, elektronik ortamda oluşturulması, alıcısına iletilmesi, muhafazası ve ibrazı işlemlerini kapsayan elektronik bir belgedir. Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir. Sevk irsaliyeleri e-İrsaliye kapsamındadır.

Kimler e-İrsaliye kullanabilirler?

e-Fatura mükellefleri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren istedikleri takdirde* e-İrsaliye kullanabilir. Sevk irsaliyesi kesen veya alan tüm e-Fatura mükellefleri e-İrsaliye kullanabilir. Bu mükellefler kendilerine gönderilen e-İrsaliyeleri alabilmek için e-İrsaliye sisteminde bulunmalıdır.

*GİB tarafından 24 Ekim 2018’de yayımlanan, 433 ve 487 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde değişiklik yapılmasına dair taslağına göre 1 Temmuz 2019’dan itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmesi söz konusudur.

e-İrsaliye Kullanma Yöntemleri

Mükelleflerin, e-Fatura uygulamasını hangi yöntemle kullanıyorsa, e-İrsaliye’yi de aynı yöntemle kullanması gereklidir.

  • GİB Portalı aracılığıyla,
  • Kendi bilgi işlem sistemleri üzerinden veya,
  • Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere,

üç yöntemle e-İrsaliye kullanabilirler.

Özel Entegratör Aracılığı ile e-İrsaliye Kullanımı

Başkanlıktan "e-İrsaliye özel entegrasyon izni” alan kurumlar, şirketler için e-İrsaliyenin hazırlanması ve GİB sistemleri üzerinden alıcıya iletimini sağlayacak BT altyapısını sunmakla yükümlüdür. Mükelleflere;

  • e-irsaliyelerini oluşturma,
  • Elektronik sertifika ile imzalama,
  • İletme,
  • Saklama (arşivleme),

hizmetlerini verme yetkileri tanınmıştır.

İdea Teknoloji Çözümleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan "e-İrsaliye Özel Entegrasyon İzni" alan ilk kurumlardan biridir.

VisionPlus e-İrsaliye

İdea Teknoloji Çözümleri A.Ş. tarafından geliştirilmiş, Türkiye’nin ilk e-İrsaliye çözümlerinden biridir. e-İrsaliye kullanan firmalar için, mevzuatın tüm gereklerini yerine getiren ve değişikliklere paralel olarak sürekli geliştirilen bir servistir. Firmaların operasyonel etkinliğine büyük katkıları olan fonksiyonları ve faydaları beraberinde getirir.

Firmanızın ERP sistemiyle VisionPlus e-İrsaliye arasında entegrasyon yöntemiyle, VisionPlus e-İrsaliye uygulama fonksiyonlarını mevcut ERP sisteminizden kullanabilir, VisionPlus e-İrsaliye portalının e-İrsaliye oluşturma, görüntüleme, belli kriterlere göre sorgulama ve raporlama olanaklarından yararlanabilirsiniz.

VisionPlus e-İrsaliye Mikro Site