BİZ SİZİ ARAYALIM

Formu doldurun, ürünle ilgili sizi bilgilendirelim.

VisionPlus e-Z Raporu

VisionPlus e-Z Raporu (ÖKC Mali Rapor GİB Bildirim uygulaması), eski ve yeni nesil ÖKC kullanan firmalar için, mevzuatın tüm gereklerini yerine getiren, değişikliklere paralel olarak sürekli geliştirilen bir servistir.

Yeni nesil ÖKC cihazları için Z Raporu gönderiminin VisionPlus e-Z Raporu üzerinden yapılabilmesi için mükelleflerin, teknik nedenleriyle birlikte TSM’den alınan raporu sunarak GİB’den izin alması gereklidir.

ÖKC Mali Rapor Bildirimi

483 no’luVergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, perakende mal satışları ile hizmet ifalarına ilişkin, Ödeme Kaydedici Cihazlardan düzenlenen günlük kapanış (Z) raporlarına ait mail bilgilerin (ÖKC Mali Rapor), elektronik ortamda GİB’e bildirilmesidir.

Kimler için zorunludur?

Eski nesil ÖKC’lerini kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler (483 sıra no'lu tebliğle, ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanma olanağı tanınan mükellefler); 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ÖKC Mali Raporu GİB’e bildirmek zorundadır.

! ÖKC Mali raporu GİB’e bildirimi zorunluluğu, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler için geçerli değildir.

ÖKC Mali Rapor GİB Bildirim Süresi

ÖKC Mali Rapor, GİB’in belirlediği format ve standartta aylık periyotlarla hazırlanarak gönderiliir. Raporun, ilgili olduğu aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde, yani izleyen ayın 24. günü akşamına kadar iletmesi gerekmektedir.

ÖKC Mali Rapor Bildirim Yöntemleri

Mükellefler;

  • e-Arşiv Özel Entegratörleri,
  • ÖKC Trusted Service Manager (TSM) Merkezleri,
  • GİB İnternet Vergi Dairesi üzerinden olmak üzere,

üç yöntemle bildirim yapabilirler.

Özel Entegratör Aracılığı ile ÖKC Mali Rapor Bildirimi

Özel entegratörler hizmet verdiği şirketler için, belirlenen standartlara uygun şekilde ÖKC Mali Raporunun elektronik ortamda hazırlanmasını ve GİB’e iletilmesini sağlayacak bilgi işlem altyapısını sunmakla yükümlüdür. e-Arşiv Fatura hizmeti vermek üzere GİB tarafından izin alan özel entegratörler ÖKC Mali Rapor bildirimi yapabilir.

İdea Teknoloji Çözümleri, 2013’te Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan e-Fatura ve e-Arşiv Fatura hizmet izni alan ilk özel entegratördür.

VisionPlus e-Z Raporu

ÖKC Mali Rapor GİB Bildirim uygulaması, ÖKC kullanan* firmalar için, mevzuatın tüm gereklerini yerine getiren, değişikliklere paralel olarak sürekli geliştirilen bir servistir.

*Yeni nesil ÖKC cihazları için de Z Raporu gönderimi VisionPlus e-Z Raporu üzerinden yapılabilir. Bunun için mükelleflerin, teknik nedenleriyle birlikte TSM’den alınan raporu sunarak GİB’den izin alması gerekmektedir.

VisionPlus e-Z Raporu Mikro Site