VisionPlus Pharma

İlaç Takip Sistemi

Sağlık Bakanlığı, sahte ilaca karşı dünyadaki ilk uygulamalardan birini İlaç Takip Sistemi adı ile Türkiye’de 2010 yılında zorunlu hale getirmiştir.

İlaç Takip Sistemi uygulaması kapsamında, ilaç üreticileri ithal ettikleri veya Türkiye’de ürettikleri tüm ilaçların üzerine bir seri numarası (karekod) basmakta ve bu seri numaralarının Sağlık Bakanlığı’na bildirimini yapmaktadırlar.

Aynı şekilde, ilaç firmaları, satışını gerçekleştirdikleri her ilaç için seri numarası bazında Sağlık Bakanlığı’na bildirim yapmaktadırlar.

Üretim ve satış süreçlerinin kritikliği gözönüne alındığında İlaç Takip Sistemi’nin kesintisiz ve hatasız şekilde çalışmasını ilaç şirketleri açısından kritik öneme sahiptir.

İdea Teknoloji Çözümleri’nin sunduğu VisionPlus Pharma çözümü ile karekodların üretilmesi, üretim ortamında basılması, karekod verilerinin saklanması, mevcut yapının operasyonel sistemler ile entegrasyonu ve Sağlık Bakanlığı'na veri aktarımları sağlanmaktadır.

VisionPlus Pharma çözümü, Oracle Enterprise Edition veritabanı üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca, kullanılan Oracle Real Application Cluster (RAC) opsiyonu sistemin yüksek sürekliliğini garanti altına almaktadır.