VisionPlus PRM

Bayi İlişkileri Yönetimi

VisionPlus PRM, distribütör ya da bayi kanalı ile ana firma arasındaki tüm ilişkilerin anlık olarak izlenmesine ve yönetimine olanak sağlar.

Bayi seçiminden bayi kritik stok seviyesi takibine, bayi satış aktivitelerinin izlenmesinden komisyon takibine kadar ihtiyaç duyulan tüm araçlar tek noktadan yönetilir. Kanal siparişlerinin merkeze akması, kredi limit kontrolleri, stok durumuna bağlı otomatik sipariş açma, varlık (asset) kontrolü gibi kanal yönetiminde kritik öneme sahip birçok fonksiyon VisionPlus PRM ile kolay kullanılır ve hızla yaygınlaştırılabilir bir yapıda sunulur.

Bayiye sağlanacak eğitimler sonucu elde edilecek sertifikasyon derecesi, bayinin satabileceği ve satamayacağı ürünler, bayinin satış hedefleri, uygulanacak fiyat listeleri, indirimler ve kampanyalar, sağlanacak pazarlama bütçesi gibi birçok bilgi VisionPlus PRM içerisinde standart olarak yer alır. Eğer istenirse, VisionPlus CRM, SFA veya FSA ile tam entegrasyon ile tüm satış/servis yapısı (direkt ve kanal) bir bütün olarak izlenebilir.

VisionPlus PRM’in Fonksiyonları ve Faydaları

Fonksiyon Fayda
Distribütör-Bayi Kontrat Yönetimi Distribütör-Bayi ile ilgili tüm ticari detayları kapsar. Kontrat yenileme prosesini zamanı gelince otomatik olarak başlatır.
Fiyat Listesi Yönetimi Bayiye uygulanacak fiyat listelerini içerir. Bayi özelinde satılacak ve satılmayacak ürünler belirlenir.
Kampanya ve Hakediş Yönetimi Kampanya ve Hakediş Yönetimi
Kanal Planlama Bayinin kurallar gereği belirlenen komisyon durumunu takip edilir.
Kanal Planlama Bayi ve müşteri bazında hedefler belirlenir. Bayiyi desteklemeye yönelik, bütçe ve kampanya planlamaları yapılır. Bayi projeleri takip edilir.
Satış Planlama Bayi, ürün, satıcı, proje bazında ciro tahmini sunar.
Anlık duruma veya geçmiş veriye dayalı satış tahminlerinde bulunur.
Hedef-Kota Yönetimi Tüm bayilerin hedef ve satış kotaları kolayca yönetilebilir. Hedefe-kotaya göre anlık durum izlenebilir.
İnteraktif Dashboard İhtiyaç duyulan raporlara istenilen formatta ulaşılmasını sağlar. Raporlar, içerikleri ve görünümleri değiştirilebilir.
Satış ve Satın Alma Siparişi Yönetimi Bayiler siparişlerini ana firmaya sistem üzerinden iletilebilmektedir. Bayi ve ana firma arasındaki sipariş ve cari ilişkiler yönetilmektedir.
Sadakat Uygulaması Bayi ve müşteriler arasındaki sadakat uygulamaları oluşturulur, puan ve ödül sistemi belirlenir.
Saha Satış Aktivite Planlama Saha ekibinin aktivite ve görevlerinin belirlenir. Hedef satış noktaları için saha analizleri oluşturulur. Promosyonlara ve planogramlara uygunluk denetlenir.
Mobil Uygulama Saha çalışanları gerekli tüm fonksiyonlara mobil uygulama üzerinden erişim sağlayabilir. iOS, Android, Windows Mobile platformları desteklenir.