VisionPlus SCM

Tedarik Zinciri Yönetimi

VisionPlus SCM, tedarik zinciri boyunca ürün güvenliğini ve ürün izlenenebilirliğini sağlamak isteyen firmalar için geliştirilmiş bir çözümdür. Bu çözüm ile bayilere, satış noktalarına ve tüketiciye satışı yapılan ürünlerin seri numarası bazında takibinin yapılması sağlanmaktadır.

VisionPlus SCM ile sorunlu ürünlerin sevk edildiği noktaların tespiti ve ürünlerin sahadan toplanması, ürünlerin spot piyasaya düşmesinin engellenmesi ve hangi noktadan spota düştüğünün belirlenmesi, sahte ürünlerin tedarik zinciri boyunca hangi noktada sisteme girdiğinin bulunabilmesi gibi birçok faydayı elde etmek mümkün olmaktadır.

Ürün güvenliğini sağlayan seri numaralarını ürün ambalajına uygulamak için farklı teknolojiler kullanılabileceği gibi Türkiye’de ilk olarak İdea Teknoloji Çözümleri tarafından sunulan DNA tabanlı güvenlik etiketleri veya hologram tabanlı güvenlik etiketleri de kullanılabilir.

Ürün güvenliği ve izlenebilirlik konusunda uçtan uca bir çözüm sunan VisionPlus SCM, operasyonel süreçlerde önemli avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle, ürün güvenliği ve izlenebilirlik ile diğer kurumsal süreçlerin (satış-dağıtım, bayi ilişkileri yönetimi, saha servis vb.) ilişkisinin, belirlenecek metrikler bazında incelenmesi ve bu süreçlerin raporlarının alınması mümkündür. Ayrıca VisionPlus SCM, beraberinde getirdiği etkin depo yönetim özellikleri ile izlenebilirliğin farklı ambalaj birimleri (kutu, koli, palet vb.) boyunca kolaylıkla işletilmesini ve süreçlere yük getirmeden hedeflenen faydalara ulaşılmasını sağlar.

Özellik Fayda
Parti-Lot Takibi Ürünlerin parti-lot bazında takibi yapılabilir.
Parti-lot bilgisi üst ambalaj birimlerinde de takip edilir.
Seri Numarası Takibi Her bir ürünün seri numarası bazında takibi yapılabilir.
Seri numaraları uygulama tarafından yaratılabilir veya harici olarak tanımlanabilir.
Seri numarası bilgileri üst ambalaj birimlerinde de takip edilir.
Stok Yönetimi Koli, palet oluşturma/bozma işlemlerini destekler.
Karma koli fonksiyonu sunar.
Lokasyon takibi ile hatasız yerleştirme ve toplama süreci sağlanır.
Ürün Geri Çağırma Belirli bir partiye-lota ait ürünlerin geri çağrılmasını destekler.
Belirli seri numaralarına sahip ürünlerin geri çağrılmasını destekler.
Sipariş Yönetimi Üretimde kullanılan girdilerin (ham madde, yarı mamul vb) parti-lot bilgisi ile takibini sağlar.
Satış Yönetimi Müşteri ile parti-lot-seri numarası eşleştirmesinin yapılmasını sağlar.
Etiketleme Farklı ambalaj birimleri için farklı tasarım ve içerikte etiketler basılmasına imkan verir.
Mobil Uygulama Saha çalışanları gerekli tüm fonksiyonlara mobil uygulama üzerinden erişim sağlayabilir.
iOS, Android, Windows Mobile platformları desteklenir.