Altyapı Uygulama Hizmetleri

Oracle Bakım, Sürüm Yükseltme ve Performans Analizi Hizmetleri

Oracle veritabanı ürünlerindeki yeni versiyonlar ile gelen fonksiyonlar ve teknoloji altyapısındaki hızlı değişimler, versiyon yükseltme ihtiyacını doğurmaktadır. Versiyon yükseltme kararı ile birlikte operasyonel sistemlerin kapalı kalma süresinin minimum olacağı bir versiyon yükseltme projesi uygulaması hedeflenmektedir. Bu sebeple, sürüm yükseltme projeleri mümkün olduğu kadar hızlı ve hatasız olmalıdır. Bu hız ise tecrübe ve bilgi birikimi ile sağlanabilir. İdea Teknoloji Çözümleri, bünyesindeki Oracle teknolojileri konusunda uzman seviyesindeki sertifikalı profesyonelleri ile Oracle veritabanı sürüm yükseltme projelerini sorunsuz olarak tamamlamayı garanti eder.

Sürüm yükseltme projeleri öncesinde mevcut altyapı incelenerek kapsamlı bir geçiş planı sunulmaktadır. Bu plan ile birlikte öngörülemeyen sebeplerden doğacak problemler nedeniyle olası geri çekme planı da sunulur.

Oracle veritabanı sürüm yükseltme projelerinde kullanılmakta olan yöntem, mevcut konfigürasyonları olduğu gibi yeni sürüme taşınması ve sonrasında yükseltilen sürüm üzerinde yeni versiyon ile birlikte elde edilen teknik olanaklar kullanılarak veritabanı performans geliştirmelerin yapılması şeklindedir.

Sürüm yükseltme hizmeti dışında, Oracle veritabanı ürünlerinin bakım, performans analizi ve veritabanı danışmanlık hizmetleri, İdea Teknoloji Çözümleri tarafından sağlanabilmektedir.

Yüksek Süreklilik ve Felaket Yönetimi Planı Oluşturma ve Uygulama

Kurumların iş sürekliliğinin sağlanması ve üretilen verilerin korunması, günümüzde bir iş gerekliliği haline gelmiştir. İdea Teknoloji Çözümleri, yüksek süreklilik ve ve felaket yönetimi uygulamalarında, müşterilerine Oracle teknolojileri ile çözüm sunmaktadır.

Yüksek süreklilik konusunda Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) kullanılarak çözüm üretilmektedir. Oracle RAC Oracle Veritabanı 11g Enterprise Edition için sunulan bir opsiyondur. Oracle RAC, kümelenmiş bir dizi sunucu üzerinde tek veritabanının çalıştırılmasına olanak tanıyan böylece yüksek süreklilik ve ölçeklenebilirlik sağlayan rakipsiz bir çözümdür. Bu çözümü kullanmak için uygulama kodunda herhangi bir değişiklik yapılması gerekmez.

Hizmet sürekliliğini en üst seviyeye çıkaran ve yük dengelemesini yaparak genel sistem performansını artıran Oracle RAC yapısındaki veritabanı kurulumları, Oracle tarafından sertifikalandırılmış İdea Teknoloji Çözümleri uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir. Oracle RAC kurulumu sonrasında veritabanı performansının iyileştirilmesi çalışması yapılmaktadır. Kurumlarda varolan Oracle veritabanı sistemlerinin Oracle RAC yapısına geçirilmeleri yüksek süreklilik ve felaket yönetimi uygulama hizmeti ile mümkündür.

Felaket Yönetimi Planı Oluşturma ve Uygulama Hizmeti ile öncelikle kurumların yedekleme ve kurtarma stratejileri oluşturulmaktadır. Kurum içerisinde kullanılmakta olan yedekleme sistemlerine uygun olan periyodik yedekleme konfigürasyonu hazırlanmaktadır. Hata durumunda en kısa zamanda yedekten geri dönerek, verinin kurtarılması ve veritabanının kullanıcılara açılması mümkün hale gelmektedir. Yedekleme ve kurtarma planları ile birlikte yangın, su baskını, deprem gibi felaket durumları için Oracle Data Guard kullanılarak çözüm üretilmektedir. Oracle Data Guard Oracle Veritabanı 11g Enterprise Edition için sunulan bir opsiyondur. Oracle Data Guard ile farklı bir lokasyonda kurulacak olan ikincil veritabanı ile tasarlanan felaket senaryosu gereğince birincil veritabanından anlık veya belirli periyotlar ile veri aktarımı sağlanarak ikincil veritabanı canlı tutulmaktadır. Yaşanacak bir felaket durumunda ikincil veritabanı devreye girerek uygulama devamlılığı sağlancaktır. Oracle Data Guard kurulumları, Oracle tarafından sertifikalandırılmış, İdea Teknoloji Çözümleri uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.