Başvuru Süreçlerinde Destek

e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamalarından yararlanmak isteyen müşterilerimize başvurudan önce, başvuru sırasında ve başvurudan sonra dikkat etmeleri gereken hususlarda yardımcı olmaktayız.

e-Deftere Başvuru

421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre zorunluluk kapsamındaki şirketlerin 2014 yılı içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayarak 1 Ocak 2015’ten itibaren yevmiye ve büyük defterlerini elektronik ortamda tutmaları gerekmektedir. Ayrıca isteyen şirketler de gönüllü olarak e-Defter uygulamasına geçebilirler.

Bu kapsamda e-Defter uygulamasından yararlanmak isteyen müşterilerimize başvuru sırasında destek verilmektedir.

 • e-Deftere başvurmadan önce şirketiniz bünyesinde ne tür hazırlıklar yapmalısınız?
 • Mevcut yevmiye defteri kayıtlarınız e-Defter oluşturmak için yeterli mi?
 • Başvuru yapıldıktan sonra ilk hangi dönemin defterlerini e-Defter olarak tutmaya başlayacaksınız?
 • e-Faturada kullanılan mali mühür e-Defterde de kullanabilir mi?
 • Başvuruyu nereye ve nasıl yapmalıyım?

e-Faturaya Başvuru

421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre zorunluluk kapsamındaki şirketlerin 2013 yılının sonuna kadar e-Fatura uygulamasına başvurmaları ve 1 Nisan 2014’ten itibaren de sisteme kayıtlı kullanıcıların birbirlerine e-fatura göndermeleri zorunludur. Ayrıca isteyen şirketler de gönüllü olarak e-fatura uygulamasına geçebilirler.

Bu kapsamda e-Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen müşterilerimize başvuru sırasında destek verilmektedir.

 • e-Faturada hangi yöntemi seçmek işletme için daha uygun?
 • Seçilen bir yöntemin sonradan değiştirilmesi mümkün mü?
 • Özel entegratörün mali mührünü kullanmayı planlayan bir şirket ayrıca kendi adına da mali mühür başvurusu yapmalı mı?
 • Mali mühür başvurusu yapmış olmam e-Faturaya da başvurduğum anlamına gelir mi?

e-Arşiv Faturaya Başvuru

433 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre isteyen firmalar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçebilirler. Ancak Tebliğ’de öngörülen şartları sağlayan ve internet üzerinden mal ve hizmet satan firmaların 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmeleri zorunludur.

Bu kapsamda e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanmak isteyen müşterilerimize başvuru sırasında destek verilmektedir.

 • e-Arşiv Fatura için nereye başvurulması gerekir?
 • e-Arşiv Faturaya başvurmadan önce hangi yükümlülükleri yerine getirmek gerekli?
 • e-Arşiv Fatura için hangi yöntemi kullanmak işletme için daha avantajlı?
 • Neden e-Arşiv Fatura kullanmalıyım?

Kayıt Saklama Gereksinimleri Ön Koşulları

431 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ÖTV I Sayılı Liste kapsamında petrol ve petrol ürünleri ticareti ile ÖTV III Sayılı Liste kapsamında tütün ve tütün mamulleri ticareti ile uğraşan firmaların söz konusu Tebliğ’de belirtilen kayıtları elektronik ortamda tutmaları ve vergi müfettişleri istediğinde kanuni süresi içinde ibraz etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda Kayıt Saklama Gereksinimleri dosyasını (denetim dosyası) hazırlamak isteyen müşterilerimize süreç boyunca destek verilmektedir.

 • Kayıt Saklama Gereksinimleri dosyasını hazırlamadan önce İdare’ye başvuru yapılması gerekir mi?
 • Kayıt Saklama Gereksinimleri dosyası için uyumlu bir yazılım gerekli mi?
 • Kayıt Saklama Gereksinimleri dosyasını mali mühür veya e-imza ile mi oluşturmam gerekiyor?
 • Kayıt Saklama Gereksinimleri dosyasını yurt dışında tutabilir miyim?