Danışmanlık ve Proje Hizmetlerinin Kapsamı

“İdea Teknoloji Çözümleri, elektronik vergisel uygulamaların teknik boyutlarına olduğu kadar vergi mevzuatına da hâkim uzman kadrosuyla müşterilerine destek olmaktadır.”

İdea Teknoloji Çözümleri, “Elektronik Finansal Uygulamalar Danışmanlık Birimi”, işletmelere ilgili mevzuat gereği uygulamak zorunda oldukları veya gönüllü olarak kullanmak istedikleri e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-Bilet, Kayıt Saklama Gereksinimleri ve yeni nesil ÖKC uygulamalarının vergi mevzuatına ve teknik gerekliliklere uygun implementasyonu süreçlerinde danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Elektronik vergisel uygulamalar, şirketlerin iş süreçlerinde köklü değişikliklere yol açmaktadır. Danışmanlık Birimimiz, elektronik vergisel uygulamaların işletmelerin iş süreçlerine etkilerini analiz ederek bunların sağladığı avantajlar konusunda şirketleri bilgilendirmektedir.

Birimimiz ayrıca elektronik vergisel uygulamaların şirketlere siparişten ödeme/tahsilata kadar sağladığı kolaylıklar ve beraberinde getirdiği katma değerli servisler konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Elektronik vergisel uygulamalarla ilgili sadece teorik konulara değil, aynı zamanda operasyonel süreçlere de vakıf olan Birimimiz bu konulardaki soru ve sorunlarınıza hızlı ve tatmin edici cevaplar vermektedir.

Birimin verdiği danışmanlık hizmetlerinin kapsamı kısaca aşağıdaki gibidir:

  • Şirketlere söz konusu elektronik uygulamalara başvuru süreçlerinde ve uygun yöntemlerin seçiminde destek olmak (Başvuru Destek)
  • e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamalarının vergi mevzuatına uygun bir şekilde tasarlanması süreçlerini gerçekleştirmek (Mevzuat Analizi)
  • İşletme bünyesinde kurulacak e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamalarının ilgili kılavuzlarda belirtilen teknik gereklilikleri sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek (Süreç Analizi)
  • e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamaları kapsamında ortaya çıkması muhtemel vergi risklerine karşı gerekli önlemleri almak üzere şirketleri bilgilendirmek (Uyum Analizi)
  • e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamalarının işletmelerin finansal sistemleri ile entegrasyonuna dönük proje önerileri geliştirmek (Tahsilat/Ödeme Entegrasyonu)

Uzman Kadro

“Elektronik Finansal Uygulamalar Danışmanlık Birimi” Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nda uzun yıllardır elektronik vergisel uygulamaların tasarım ve uygulama süreçlerinde aktif olarak görev almış yönetici ve uzmanlardan oluşan bir kadrodan oluşmaktadır.