Mevzuat Analizi

e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamaları işletmelerin yıllardır uyguladıkları iş yapış şekillerinde çok önemli değişikliklere yol açmaktadır. Özellikle fatura ve defter gibi ticari hayatın en önemli belgelerinin elektronik ortama taşınması sırasında işletmelerin vergi mevzuatına uygun bir geçiş yapmaları son derece kritiktir.

İdea Teknoloji Çözümleri, “Elektronik Finansal Uygulamalar Danışmanlık Birimi”, elektronik vergisel uygulamaların işletme süreçlerine entegrasyonu sırasında vergi mevzuatına uyumlu geçiş yapmalarına yardımcı olmaktadır. Başta Vergi Usul Kanunu’nun defter ve faturaya ilişkin hükümleri ile KDV mevzuatının iade ve tevkifat uygulamalarına yönelik fatura düzenlenmesinde öngördüğü hükümler olmak üzere ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı hususlar çerçevesinde vergisel uyuma dönük çalışmalar Danışmanlık Birimimiz tarafından yerine getirilmektedir.

Elektronik defter ve belgelerle ilgili yayımlanan yasal düzenlemeler uygulamalarla ilgili kuralların çoğunu Genel Tebliğlerde atıfta bulunarak teknik kılavuzlarla belirlemiştir. Bu kapsamda sadece Genel Tebliğleri bilmek uygulamalardaki bütün kuralların öğrenilebilmesi için yeterli değildir. Yüzlerce sayfa teknik kılavuzla mevzuat hükümlerini birlikte değerlendirebilecek uzmanlık Danışmanlık Birimimiz tarafından sunulmaktadır.