Süreç Analizi

İşletme bünyesinde kurulacak e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamalarına geçiş için şirketlerin ilgili kılavuzlarda belirtilen bir takım teknik gerekliliklere sahip olmaları şarttır. Bu teknik gerekliliklerin neler olduğu ve nasıl hazırlanılması gerektiği konularında Danışmanlık Birimimiz şirketlerin muhasebe, finans ve bilgi işlem birimleriyle ortak çalışmalar yapmak suretiyle gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Özellikle sahadaki operasyonel faaliyetlerde e-Fatura ve e-Arşiv faturasının süreçlere entegrasyonu konusunda işletmelerle proje bazlı çalışmalar yapılmaktadır.