Uyum Analizi

e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-Defter/e-Bilet/Kayıt Saklama Gereksinimleri/Yeni Nesil ÖKC uygulamaları kapsamında, özellikle uygulamaların ilk safhalarında ve/veya sonraki uygulama safhalarında ortaya çıkması muhtemel vergi risklerine karşı gerekli önlemleri almak üzere şirketleri bilgilendirmektedir. Diğer taraftan söz konusu elektronik vergisel uygulamaların teknik gereklilikleri sağlayıp sağlamadığı ve bunun söz konusu elektronik dokümanların muhafaza ve ibraz süresi boyunca yerine getirilmesine dönük çalışmalar da yapmaktadır.

  • e-Fatura ile irsaliye tarihi uyumlu mu?
  • Düzenlenen e-Faturaların tamamı e-Deftere doğru ve zamanında aktarılmış mı?
  • e-Faturaların tamamı ilgili dönem KDV beyannamelerine yansıtılmış mı?
  • İlgili kamu ve özel sektör kurumlarına (müfettişlere, vergi dairelerine, mahkemelere, denetçilere v.s.) oluşturduğum belgeleri nasıl ibraz edeceğim?
  • Gelen-giden e-Faturalardan hareketle KDV iadelerine esas teşkil eden indirim/yüklenim/satış faturaları listelerimi nasıl hazırlayabilirim?