Geliştirme Hizmetleri

Entegrasyon

İdea Teknoloji Çözümleri, sağladığı tüm iş uygulamalarını müşterilerin sahip olduğu muhasebe veya ERP paketleri ile entegrasyonunun getireceği faydalar ve kolaylıklar nedeniyle entegrasyon konusunda çözümler sunmaktadır.

İdea yazılımlarının veya müşteri tarafından geliştirilen yazılımların farklı finans veya ERP (SAP, Oracle E-Business Suite, QAD, Baan, vb.) çözümleri ile sistem entegrasyonunu sağlamaktadır.

Entegrasyon konusunda İdea Teknoloji Çözümleri ekibinin tecrübe sahibi olduğu uluslararası ERP uygulamaları aşağıda belirtilmiştir:

 • SAP
 • Oracle E-Business Suite
 • QAD (MFG Pro)
 • Baan

Uluslararası ERP uygulamaları dışında yerel muhasebe ve ERP uygulamaları ile entegrasyonu gerçekleştirilmektedir.

Uygulama Geliştirme ve Uyarlama

İdea Teknoloji Çözümleri, müşterilerine sunmuş olduğu paket uygulamaları için müşteri ortamında uyarlama hizmeti sunmaktadır. Uyarlama hizmeti, sektöre veya sürece özel geliştrimelerin müşteriye özel olarak geliştirilmesini kapsamaktadır.

Uyarlama hizmeti dışında İdea Teknoloji Çözümleri, müşteri ihtiyaçlarına özel uygulama geliştirme hizmetini de sağlamaktadır. Müşterilerimizin isterleri ve iş akışları tanımlanarak; ihtiyaç analizi, teknik tasarım ve altyapı tasarımları proje yönetim hizmetleri kapsamında sağlanmaktadır.

İdea Teknoloji Çözümleri, .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar.

Uygulama geliştirme hizmeti ile ihtiyacınıza özel web tabanlı iş uygulamaları, .NET, JAVA ve C++ tabanlı mobil uygulamalar sunulmaktadır. Bununla birlikte İdea Teknoloji Çözümleri, operasyonel yazılımların merkezi işletimi konusundaki tecrübesiyle müşterilerine dağıtık mimarideki yapılarını merkezileştirme konusunda da uygulama geliştirme hizmetleri sunmaktadır.

Dış Kaynak Sağlama

İdea Teknoloji Çözümleri, sunmuş olduğu çözümlerin işletim, uygulama, bakım ve destek aşamalarında dış kaynak hizmeti sağlamaktadır. Dış kaynak sağlama hizmetlerinde kaliteli hizmet ile müşteri odaklı yaklaşım sunulmaktadır. Çözüm ve hizmet kalitesinin artması ile sürekli memnuniyet ve uygulama süreçlerinde kolaylık sağlanmaktadır.

Bu kapsamda sunulan hizmetler;

 • Yazılım Uzmanı Sağlama
 • Veritabanı Uzmanı Sağlama
 • Destek Uzmanı Sağlama
 • Saha Hizmeti Sağlama

Dış kaynak sağlama hizmeti ile;

 • İş hedefleriyle örtüşen, iç/dış kullanıcı istekleri doğrultusunda servis sunulur.
 • İç kaynak kullanımı azalır, kaynak verimi artar.
 • Gereksiz yapılan işler ortadan kalkar.
 • Zaman planlaması kolaylaşır.
 • Kritik öneme sahip hizmetlerin kullanımı, sürekliliği ve güvenliği iyileşir.
 • Roller ve sorumlular tanımlanır, iletişim sorunları engellenir.
 • Çözüme özel deneyimlerden yararlanılır.

Veri Ambarı Geliştirme

Veri ambarı geliştirme, kurum içerisinde kullanılmakta olan farklı operasyonel sistem kaynaklarından toplanan verilerin sorgulanabildiği ve yapılan analizlerin özellikle tahminlerde kullanılmasının sağlandığı veri ambarının (Data Warehouse) modellenmesi hizmetidir. Veri ambarları stratejik bilgileri entegre hale getirerek, veri bütünlüğü ve bilgiye kolay erişimi sağlar.

Veri ambarı geliştirme hizmetinde, Oracle Platform Teknolojileri ile çözüm üretilmektedir. İdea Teknoloji Çözümleri, veri ambarı geliştirme hizmeti kapsamında, en uygun çözümü üretmek için kapsam analizi ve kapsam içerisindeki operasyonel uygulamaların veri yapıları konusunda çalışmalarında bulunarak uygun veri modellemesini gerçekleştirmektedir. Veri modellemesi ardından veri entegrasyonu, dönüşümü ve temizliği (ETL) geliştirilerek stratejik önem taşımayan verilerin temizlenmesi ve birden fazla şekilde girilmiş aynı bilgilerin tekilleştirilmesi sağlanmaktadır.

Veri ambarı oluşturulduktan ve gerekli veri entegrasyonu yapıları geliştirildikten sonra ihtiyaç duyulacak kurumsal raporlama ve analiz çözümü olarak Oracle BI Suite önerilmektedir.