Teknik ve Fonksiyonel Eğitim

İdea Teknoloji Çözümleri, VisionPlus çözümü ile birlikte standart olarak üç farklı eğitim hizmeti sunmaktadır.

Bu hizmetler aşağıdaki eğitimleri kapsamaktadır:

VisionPlus Application Server Eğitimi

Uygulamanın müşteri tarafında sahibi teknik olan ekibe sağlanacak detaylı teknik eğitimdir. Bu eğitim kapsamında, sistem yöneticisinin uygulama üzerindeki yetkilendirmeleri yönetebilmesi, yeni tanımlamalar (kullanıcı, bayi, müşteri, ürün, fiyat listesi vb.) yapabilmesi ve sistemin sorunsuz olarak yürütülmesi ile ilgili ihtiyaç duyacağı tüm bilgiler aktarılmaktadır.

VisionPlus Web Arayüzü Kullanıcı Eğitimi

Uygulamanın müşteri merkezinde, distribütör ve bayi tarafındaki kullanıcılarına sağlanacak eğitimdir. Eğitime, distribütör ve bayi backoffice kullanıcıları katılmaktadır. Eğitimin müşterinin belirleyeceği bir lokasyonda, her oturumda 20 kullanıcı olmak üzere tamamlanması önerilmektedir. Fonksiyonel Eğitim kapsamında tüm distribütör ve bayilere, yerinde özel VisionPlus eğitimleri sağlanabilmektedir.

VisionPlus Mobil Plasiyer Eğitimi

Uygulamanın mobil uç kullanıcılarına sağlanacak eğitimdir. Eğitim, müşterinin belirleyeceği lokasyonlarda paralel oturumlar ile her oturumda 20 kullanıcı olmak üzere tamamlanması önerilmektedir. Fonksiyonel Eğitim kapsamında tüm distribütör ve bayilere, yerinde özel VisionPlus eğitimleri sağlanabilmektedir.